Register Account

Stump røyken med den digitale røykesluttveilederen "Endre"

Endre kan hjelpe deg med motivasjon, praktiske råd, utfordringer, røykesug, tilbakefall, og med å styrke selvtillit og identitet som røykfri. Innholdet bygger på velprøvde metoder og lang erfaring med røykesluttveiledning. Det som er nytt er at veilederen har "programmert seg selv inn i et dataprogram".

Hjelpen gis i form av regelmessige "samtaler" med Endre på nett. Innholdet i disse samtalene ligner mye på de du kunne hatt med en profesjonell veileder. Akkurat som hos en veileder så tilpasses samtalene til dine preferanser, atferd og behov. Endre er et helautomatisk program – det er ingen mennesker som er direkte involvert i kontakten med deg. Derfor kan programmet brukes når, hvor og hvor ofte du vil, enten du bruker mobil, nettbrett eller pc. For å få tilgang til Endre må du registrere deg og delta i et forskningsprosjekt drevet av forskere ved Universitetet i Oslo.